Formulář pro uplatnění reklamace

FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:          domasiju.cz

Společnost:                        Daniela Hýlová

Se sídlem:                          Zámecká 45, 74761, Raduň

IČ:                                      03008274

E-mailová adresa:             danielahylova@gmail.com

Telefonní číslo:                  731 718 334

 

 

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:     

Moje adresa:                     

Můj telefon a e-mail:         

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne ………………………………… jsem ve Vašem obchodě domasiju.cz vytvořil(a) objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady(* zde je třeba vadu podrobně popsat ).:

 

 

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem (výměnu za nové zboží, opravu zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny…)

 

 

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 

 

 

  1. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
  2. Číslo objednávky:
  3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem…………………………………………………………………………………..)
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)……………………………………………………………………………………….
  4. Jméno a příjmení spotřebitele:
  5. Adresa spotřebitele:
  6. E-mail:
  7. Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

V ……………………………………., dne ……………………………………………..

 

                                 
______________________________________

Jméno a příjmení (podpis) spotřebitele

 

Seznam příloh: Faktura za objednané zboží č. ………………………………………………

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.